Застраховка Злополука

Застраховката е предназначена за физически лица на възраст от 16 до 70 години и биват индивидуални или групови. С договор за застраховка "Злополука" Застрахователят поема определени в застрахователната полица рискове срещу събития, свързани с живота, здравето и телесната цялост на Застрахования. В зависимост от желанието на Застрахования/Застраховащия и от спецификата на извършваната дейност (основна професия, хоби, упражняване на спорт, дейности в свободното време – практикуване на планински и/или морски туризъм и други) се договарят условията на застраховката в съответствие със Специалните и Общите условия на застраховка "Злополука".

Застраховка "Злополука на спортисти"

../img/ins_thumbnails/sport.jpg
Застраховат се групово или индивидуално спортисти, активно занимаващи се със спорт на аматьорски или професионални начала в спортни или фитнес зали, центрове, дружества, клубове, спортни отбори, съюзи и федерации, застраховат се и треньори и спортни съдии. Не се застраховат длъжностни лица, лекари, рехабилитатори, технически, административен, организационен и обслужващ персонал в отбори, клубове, дружества, съюзи или федерации.